Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Công nghệ

THÔNG TIN CÁC MỐI ĐE DỌA BẢO MẬT TRONG THÁNG 09 – 2021

Các nhà nghiên cứu Volexity mới đây đã phát hiện một số cuộc tấn công strategic web compromise (SWC) từ một nhóm APT của Triều Tiên được biết với tên gọi InkySquid (hay ScarCruft, APT37). Cụ thể, nhóm này đã tấn công www.dailynk [.]com, một trang web của Hàn Quốc chuyên tập trung vào các vấn đề của Triều Tiên. Code độc hại trên trang web Daily NK đã được quan sát ít nhất từ cuối tháng 3 năm 2021 cho đến đầu tháng 6 năm 2021.