Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

DỊCH VỤ CUNG CẤP

Công ty VSM hân hạnh mang đến cho quý doanh nghiệp các giải pháp về hệ thống mạng .

.

Xây dựng môi trường quản lý mạng active directory.

Xây dựng hệ thống lưu trữ: DAS, NAS, SAN.

Xây dựng hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu: sql server, oracle, ...

Xây dựng các hệ thống phần mềm/ứng dụng như: ERP, CRM, quản lý tài sản, ...

Xây dựng hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu: sql server, oracle, ...

Xây dựng các hệ thống phần mềm/ứng dụng như: ERP, CRM, quản lý tài sản, ...