Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

DỊCH VỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Công ty Vệ Sĩ Mạng cung cấp các dịch vụ toàn diện đáp ứng và giải quyết các thách thức hiện nay

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ CNTT (IT SUPPORT)

KIỆN TOÀN HỆ THỐNG

DỊCH VỤ TƯ VẤN AN TOÀN THÔNG TIN

PHÂN TÍCH & XỬ LÝ MÃ ĐỘC

HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO

ỨNG CỨU SỰ CỐ KIỆN TOÀN HỆ THỐNG

RÀ SOÁT AN TOÀN THÔNG TIN

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ CNTT (IT SUPPORT)

Với các chuyên gia bảo mật có nhiều năm kinh nghiệm thực tế, GTSC đã và đang theo dõi, nắm bắt tất cả các xu hướng hiện đại về an ninh mạng và sẵn sàng chia sẻ kiến thức tích lũy trong việc phát triển các kỹ năng cần thiết nhất trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Hỗ trợ quản trị đánh giá các  mức độ tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế trong cấu hình và vận hành hệ thống của khách hàng, đưa ra các phương án giảm thiểu rủi ro bị khai thác đối với các lỗ hổng đã xác định.

KIỆN TOÀN HỆ THỐNG

RÀ SOÁT AN TOÀN THÔNG TIN

Vệ sĩ mạng Xác định các điểm yếu hoặc lỗ hổng bảo mật tiềm tàng đang tồn tại trên cơ sở hạ tầng. và cung cấp các phương án khắc phục, giảm thiểu rủi ro bị khai thác đối với các lỗ hổng đã xác định.

Điều tra và xử lý sự cố sẽ tham gia theo các hình thức: onsite hoặc remote. Quá trình forensic sẽ thực hiện trên bản sao của các bằng chứng nhằm tránh gây thay đổi, xáo trộn tới bằng chứng trên hệ thống thật.

ỨNG CỨU SỰ CỐ

HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO

Vệ Sĩ Mạng cung cấp các chương trình đào tạo phù hợp với các cấp độ đào tạo khác nhau trong lĩnh vực an ninh mạng, cho phép truyền đạt các thông tin giá trị bằng ngôn ngữ dễ hiểu cho người dùng. Luôn sẵn sàng hợp tác với các tổ chức giáo dục khác để tăng mức độ hiểu biết về bảo mật và an toàn thông tin và thực hiện các chương trình đào tạo đổi mới.

Vệ Sĩ Mạng sẽ đánh giá hiện trạng an toàn thông tin của khách hàng. Tư vấn giải pháp tổng thể an toàn thông tin cho khách hàng nhằm nâng cao bảo mật cho hệ thống của khách hàng và tư vấn kế hoạch triển khai các giải pháp.

DỊCH VỤ TƯ VẤN AN TOÀN THÔNG TIN